Izvješće o radu HOK-e a 2020. godinu

 

Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj je posljednjoj sjednici prihvatila Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu. U skladu s tim objavljujemo vam prezentaciju Izvješća o radu Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu, a temeljem odluke  Upravnog odbora HOK-a.

Izvješće o radu HOK ZA 2020