Uvjeti za pristup ispitu

Odgovarajuća stručna sprema i najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje se želi steći majstorsko zvanje.

Neodgovarajuća srednja stručna sprema, uz uvjet da na dan pristupanja ispitu kandidat ima najmanje 3 godina radnog iskustva u zanimanju za koji žele polagati majstorski ispit.