Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Dozvolu (licencu) mogu dobiti: obrtnici s položenim majstorskim ispitom, osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom, osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućem srednjom stručnom spremom sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
Dozvolu (licencu) također mogu dobiti: osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.

    Uz zahtjev za izdavanje licence, potrebno je priložiti:

  • Obrtnicu (preslik)
  • Majstorsku diplomu ili Svjedodžbu o završnom ispitu (preslik)
  • Radnu knjižicu (preslik)
  • Uvjerenje o položenom ispitu iz zaštite na radu ili potvrdu o osposobljenosti za rad na siguran način

zahtjev-za-izdavanje-licence