Izvješće o radu HOK-e a 2020. godinu

 

Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj je posljednjoj sjednici prihvatila Izvješće o radu Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu. U skladu s tim objavljujemo vam prezentaciju Izvješća o radu Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu, a temeljem odluke  Upravnog odbora HOK-a.

Izvješće o radu HOK ZA 2020

 

 

 

 

 

Komentar HOK-a u svezi povećanja Komorskog doprinosa

Skupština Hrvatske obrtničke komore 2014. godine donijela je Odluku o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta u iznosu od 2% osnovnog osobnog odbitka od dohotka.

Novonastale promjene koje su se dogodile povećanjem iznosa osnovnog osobnog odbitka od 1.1.2017. godine, automatski su rezultirale povećanjem iznosa komorskog doprinosa.

Stoga je Porezna uprava, koja je ovlaštena za poslove naplate i obračuna komorskog doprinosa, poslala svim obrtnicima nove iznose kvartalnog zaduženja.

Povećanje komorskog doprinosa iznosi 24,00 kune mjesečno.

Temeljem rasprave na sjednici Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, održane 17. veljače 2017. godine, ispitat će se je li povećanje komorskog doprinosa u apsolutnom iznosu od 24,00 kn opterećenje za poslovanje obrtnika koje dovodi u pitanje opstanak obrta.

Za doprinos koji plaćaju, članovi Hrvatske obrtničke komore mogu koristiti brojne pogodnosti i usluge i time ostvariti značajne uštede u poslovanju.

Navodimo neke od njih:

– pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji – projekt Zajednička nabava – HOK (energenti – struja, gorivo i plin)…
– kontinuirano informiranje SMS porukama i elektroničkom poštom o novostima u poslovanju
– besplatni savjeti o poslovanju

– informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo
– povoljniji nastup na sajmovima
– besplatna izrada i hosting web stranice u cilju kvalitetne prezentacije poslovanja
– organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima
– seminari i edukacije
– stručni skupovi
– zastupanje interesa kod donošenja propisa
– upis u bazu obrta, burza ponuda i potražnje

– alternativno rješavanje sporova

– digitalno poslovanje za članove (on line obrasci)

Svoje nastojanje da pomogne novootvorenim obrtima, Skupština je potvrdila još 2015.godine donošenjem odluke temeljem koje su svi novootvoreni obrti oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa za prvu god poslovanja. Spomenuta odluka i dalje se provodi.

Uputa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

gradjevinarstvo_812102393

Uputa o provedbi Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornome uređenju i gradnji NN 78/15

Od objave Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornome uređenju i gradnji NN 78/15 u srpnju 2015. godine u praksi se pojavljivao problem provedbe Zakona kod malih gospodarskih subjekata.

Ukidanjem “licenciranja” ostala je stanovita praznina u tumačenjima tko i s kakvom kvalifikacijom zadovoljava zahtjeve Zakona te u kojim slučajevima su majstorski ispiti i ispiti o stručnoj osposobljenosti adekvatna kvalifikacija za vođenje obrtničkih radova, manje složenih radova.
Objavom ovih uputa, trebalo bi se pojasniti koji radovi se mogu obavljati sa ili bez ovlaštenog voditelja radova, te kakve su opcije poslovnog angažiranja ovlaštenog voditelja radova.

U prilogu je uputa objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te dodatno pojašnjenje od strane stručnih službi HOK-a.

Ukratko o uputi danoj na web stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

1. Dan je pregled manje složenih radova za koje JEST potreban ovlašteni voditelj radova (tesar, zidar, krovopokrivač, vodoinstalater i dr.)
2. Dan je pregled manje složenih radova za koje NIJE potreban ovlašteni voditelj radova (limar, parketar, soboslikar i dr.)
3. Dano je pojašnjenje što su obveze ovlaštenog voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe (izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom, izvođenje tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, briga da se osiguraju dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, vodi građevinski dnevnik i dr.).

Iz rečenog je vidljiva razlika između područja i obima znanja koje mora imati usvojeno osoba s položenim majstorskim ispitom i znanja potrebna za voditelja radova (odgovorna osoba) koja je savladala gradivo predviđeno stručnim ispitom.

Izuzeci:

4. U uputi je u tablici dan pregled manje složenih radova, koji se mogu obavljati tako da majstor (majstorski ispit) figurira kao odgovorna osoba i nije nužno zaposliti dodatnu osobu sa stručnim ispitom.
Radi se uglavnom o strukama za koje je predviđen majstorski ispit (zidar, klesar, fasader i dr.)

Sve ovo omogućeno je samo za postojeće građevine, dakle održavanje, ako se obavlja jedan manje složeni rad (npr. zamjena dotrajale vodoinstalacije, izvođenje pregradnog zida, postavljanje uređaja za klimatizaciju i sl.).

5. Za nove građevine ili rekonstrukcije, gdje se radi novi projekt i građevinska dozvola, potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja unutar jedne struke (npr. građevinske struke), izvođač mora imati zaposlenog najmanje jednog voditelja manje složenih radova te struke (građevinske struke).
U slučaju kada se izvode radovi iz skupine manje složenih radova za koje je potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja i različitih struka (npr.: građevinske i strojarske struke), izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja.

6. Ovlašteni voditelj radova/građenja, zaposlenik izvođača koji je izvođenje manje složenih radova ugovorio s drugim izvođačem, može obavljati poslove voditelja radova/građenja na istoj građevini i za radove koje izvodi taj izvođač (koji nema zaposlenog ovlaštenog voditelja radova/građenja), ako su za građenje te građevine izvođači međusobno sklopili ugovor o poslovnoj suradnji.

Dakle, osim zapošljavanja ovlaštenog voditelja na neodređeno, određeno ili na par sati, omogućava se i ugovor o suradnji u slučaju kako je iznad navedeno.

Dokumenti za prijavu ispita za obrazovanje i licenciranje obrta

U rubrici Obrazovanje i licenciranje obrta možete preuzesti dokumente koji su potrebni za prijavu stručnih ispita.