Cijena ispita

Cijena ispita o stručnoj osposobljenosti je 1.200,00 kn.

UPLATU IZVRŠITI NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE POČETKA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI.

Uplate izvršiti na žiro račun Obrtničke komore Dubrovačko – neretvanske županije broj 2360000-1101533485, Svrha uplate: Ispit o stručnoj osposobljenosti.