Prijava za polaganje majstorskog ispita

Potrebni dokumenti

  • Prijavnica za polaganje majstorskog ispita – (Preuzmi u PDF formatu)
  • Svjedodžba o završnom ispitu (preslik)
  • Radna knjižicu (preslik)
  • Potvrda o radnom stažu (potpisana od strane poslodavca i ovjerena kod javnog bilježnika) ili ugovor o radu
  • Rodni list

prijavnica-za-polaganje-majstorskog-ispita