Popis zanimanja

U skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica učenici se školuju za slijedeća zanimanja:
Alatničar (NN 136/03, NN 167/04)
Autoelektričar (NN 112/04)
Autolakirer (NN 136/03
Autolimar (NN 112/04)
Automehaničar (NN 112/04)
Bravar (NN 112/04)
Brodski mehaničar (NN 112/04)
Dimnjačar (NN 112/04)
Elektroinstalater (NN 136/03)
Elektromehaničar (NN 136/03)
Elektroničar-mehaničar (NN 136/03)
Fasader (NN 86/07)
Fotograf (NN 136/03)
Frizer (NN 136/03)
Galanterist (NN 112/04)
Glazbalar za trzalačka glazbala (NN 112/04)
Glazbalar za gudačka (NN 112/04)
Graditelj drvenih brodova (NN 112/04)
Graditelj metalnih brodova (NN 112/04)
Graditelj orgulja (NN 112/04)
Graditelj plastičnih plovila (NN 112/04)
Instalater grijanja i klimatizacije (NN 136/03, NN 167/04)
Kemijski čistač (NN 112/04)
Klesar (NN 112/04)
Klobučar (NN 112/04)
Konobar (NN 112/04, NN 178/04)
Kotlar (NN 112/04)
Kovač (NN 112/04)
Kozmetičar (NN 112/04)
Krojač (NN 112/04)
Krovopokrivač (NN 68/05)
Krznar (NN 112/04)
Kuhar (NN 112/04, NN 178/04)
Limar (NN 112/04)
Ljevač (NN 112/04)
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (NN 112/04)
Mesar (NN 112/04)
Mljekar (NN 112/04)
Obućar (NN 112/04)
Pećar (NN 112/04)
Pediker (NN 136/03)
Pekar (NN 112/04)
Pismoslikar (NN 136/03)
Plinoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)
Precizni mehaničar (NN 112/04)
Prodavač (NN 80/07)
Puškar (NN 112/04)
Slastičar (NN 112/04, NN 178/04)
Soboslikar-ličilac (NN 136/03)
Staklar (NN 68/05)
Stolar (NN 136/03)
Strojobravar (NN 136/03, NN 167/04)
Tapetar (NN 112/04)
Tesar (NN 68/05)
Tokar (NN 136/03 ,NN167/04)
Urar (NN 112/04)
Vodoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)
Zidar (NN 68/05)
Zlatar (NN 112/04)