Cijena ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.