Prijava ispita

Dokumenti potrebni za prijavu ispita o stručnoj osposobljenosti

  • Prijavnica za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
  • Rodni list
  • Školska svjedodžba

prijavnica-za-polaganje-ispita-o-strucnoj-osposobljenosti