Otvaranje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Otvaranje obrta se odvija u četiri jednostavna koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

Da bi se mogao obavljati obrt fizička osoba mora ispunjavati slijedeće uvjete:

a) opći uvjeti:

1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom, te

2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

b) posebni uvjeti:

1. da ima stručnu osposobljenost, odgovarajuću stručnu spremu ili položen majstorski ispit ako se otvara vezani i povlašteni obrt.

To je propisano člankom 4. Zakona o obrtu (pročišćeni tekst) ( NN 49/03 ) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu ( NN 68/07).

Osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti, odgovarajuću stručnu spremu ili položenog majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli djelatnika koji udovoljava tim uvjetima. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem.

Odabir vrste obrta

Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Prikupljanje dokumentacije

Sve potrebni obrasci i uplatnice možete pronaći na šalteru servisa HITRO.HR. Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce i uplatnice potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama.

Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar. Trebat će vam Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i Obrtnica.

Po primitku Obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

Također, potrebna je i prijava u sustav zdravstvenoga osiguranja (HZZO).

Korisni linkovi: