Popis zanimanja za koja se polaže ispit o stručnoj osposobljenosti

armirač
brusač alata
cvjećar – aranžer
drvogalanterist
drvotokar
elektrozavarivač
građevinski staklar
graver pečatorezac
izolater
keramičar
maser
mehaničar za bicikle
parketar
podopolagač
pečenjar
pomoćni prodavač
poslužitelj jela i pića
priprematelj bureka i pizza
priprematelj jednostavnih jela i slastica
skupljač gljiva
teracer
trgovačko poslovanje
trgovačko poslovanje i poznavanje robe
vulkanizer
zavarivač plinom