Uvjeti za pristup ispitu

Uvjet za pristup polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti je završena osnovna škola.