Niža cijena struje za obrtnike

nize_cijene_struje_za_clanove_hok_a_large1461660358_s

 

Obrtnici, iskoristite mogućnost opskrbe električnom energijom po nižim cijenama, temeljem sporazuma Hrvatske obrtničke komore i područnih obrtničkih komora sa HEP Opskrbom.

Prema izračunu HEP Opskrbe, na primjeru jednog tipičnog obrtnika, s godišnjom potrošnjom 6.000 kWh, moguće je uštedjeti od 520 do 1.800 kuna, ovisno o trenutnom opskrbljivaču, odnosno je li obrtnik korisnik zajamčene usluge ili je odabrao opskrbljivača.
Sama ušteda ovisi o visini i načinu potrošnje, a preciznu uštedu, svaki obrtnik može saznati pozivom na besplatan telefon HEP Opskrbe 0800 5255.
Potrebna dokumentacija su: Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom i Potvrda o podmirenom komorskom doprinosu.
Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom na linku.
Potvrdu o podmirenom komorskom doprinosu član HOK-a može dobiti u svome matičnom udruženju obrtnika ili u područnoj obrtničkoj komori.