Obavijest obrtnicima o dodjeli državnih potpora otočnim obrtnicima za očuvanje radnih mjesta

Poštovani, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Cilj Javnog poziva je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost na otocima pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine). Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima: 1. da imaju sjedište na otocima 2. da obavljaju djelatnosti na otocima 3. da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima 4. da radnici koje zapošljavaju rade kod istog korisnika potpore najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva 5. da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika nije veći od 50% 6. da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično). Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Rok za podnošenje zahtjeva i popisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015. godine.