Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.2.

Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.2. Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.2. Od danas, 18. veljače 2015. u AGRONET-u je moguće popuniti i podnijeti zahtjev za potporu za Mjeru 1.2. “Privremena obustava ribolovne aktivnosti”. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za ovu mjeru je 18. ožujka 2015. Od danas, 18. veljače 2015. u AGRONET-u je moguće popuniti i podnijeti zahtjev za potporu za Mjeru 1.2. “Privremena obustava ribolovne aktivnosti”. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za ovu mjeru je 18. ožujka 2015. Podsjetimo, u Narodnim novinama broj 10/15 od dana 28. siječnja 2015. raspisan je natječaj za Mjeru 1.2. “Privremena obustava ribolovne aktivnosti”. Cilj mjere je privremeno obustaviti ribolovnu aktivnost za stokove/područja u specifičnim okolnostima koje iziskuju provedbu ovakve mjere (u svrhu očuvanja resursa ili uslijed nepredviđenih okolnosti) te osigurati financijsku kompenzaciju ribarima i ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru. Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu ribolovne aktivnosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini. Prilikom upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a vezano uz prijavu na Mjeru 1.2. Privremena obustava ribolovne aktivnosti, kao korisnik se treba registrirati ovlaštenik povlastice izdane za ribarsko plovilo koje je predmet privremene obustave ribolova. Kod navođenja podataka prilikom upisa posebnu pozornost potrebno je obratiti na organizacijski oblik ovlaštenika povlastice, odnosno je li ovlaštenik: 1. fizička osoba, 2. obrt, 3. pravna osoba. Sukladno stvarnom organizacijskom obliku, potrebno je priložiti odgovarajuće popratne dokumente ovisno o vrsti pravnog oblika ovlaštenika povlastice.