Podnošenje pisanog prigovora potrošača

Zakon o zaštiti potrošača objavljen je u Narodnim novinama br. 41/14., te u članku 5. definira pojedine pojmove. Trgovac je određen kao bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. Potrošač je definiran kao svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Pisani prigovor potrošača je definiran kao prigovor koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. Pisani prigovor propisan je člankom 10. Zakona, odnosno trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Pored podnošenja pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Prema navedenim odredbama, podnošenje pisanog prigovora se treba omogućiti na prodajnom mjestu, a uz omogućavanje podnošenja pisanog prigovora na prodajnom mjestu trgovac treba omogućiti podnošenje pisanog prigovora i: putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Svaki je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Za podnošenje pisanog prigovora potrošača na prodajnom mjestu nije formalno propisan obrazac (knjiga). To može biti obična bilježnica koju trgovac sam obilježava za te potrebe, npr. “Evidencija pisanih prigovora potrošača”. Primjer obavijesti: Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača potrošači mogu podnijeti pisani prigovor u kojem navode svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu putem evidencije koja se nalazi na glavnoj blagajni. Pisani prigovor potrošači mogu podnijeti i putem: . pošte na našu adresu_______________, i (ili) . telefaksa _________________, i (ili) . elektroničke pošte _______________. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, a obvezan je voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača. Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.