Potpisani ugovori za kreditni fond od 10 miljuna kuna za malo gospodarstvo

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je ugovore o poslovnoj suradnji sa sedam poslovnih banaka s kojima Županija surađuje na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2014. godinu – Projekt “Poticaj”. Kreditni fond iznosi 10 milijuna kuna, a kamata je ugovorena prema ponudama poslovnih banaka. Rok otplate kreditnih sredstava je do 10 godina uz godinu dana počeka. Subvencija Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 2,00 postotna poena, fiksno uz dodatnih 0,5 za ekološki prihvatljive projekte i dodatnih 0,5 za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena ima najmanje 51% kapitala u društvu, ili je žena predsjednica uprave društva. Korisnici kredita mogu biti: obrt i mala i srednja trgovačka društva koja su u apsolutnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske, a koji ulažu na području Dubrovačko-neretvanske županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište. Prednost korištenja sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnju djelatnost i novo zapošljavanje. Namjena kreditnih sredstava su uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata, informatizacija i modernizacija poslovanja, nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabava prijevoznih sredstava, uređenje poslovne infrastrukture te obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30 posto). Ugovore su potpisale OTP Banka Hrvatska, Privredna banka Zagreb, SG Splitska banka, Raiffeisenbank Austria, Hrvatska poštanska banka, Erste&Steiermarkische Bank, Zagrebačka banka.