Novi zakon o porezu na dodanu vrijednost

Porezna Uprava PU Dubrovnik dana 03. Srpnja 2013. Godine u Korčuli organizira seminar iz Novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost s primjenom od 01. Srpnja 2013. seminar PDV (3).doc