Tečaj osnove komunikacija za male poduzetnike

Lacea Lux d.o.o u suradnji sa Obrtničkom komorom Dubrovačko – neretvanske županije i HGK županijskom komorom Dubrovnik, poziva Vas na trodnevni tečaj osnovne komunikacije za male poduzetnike “NEKA VIDE VAŠIM OČIMA ” koji će se održati: od 22.04.-24.04.2013. u hotelu More, Kardinala Stepinca 33, u Dubrovniku. Ovim tečajem polaznik stječe znanja i vještine za kvalitetnu prezentaciju svog proizvoda. Cilj tečaja je da polazniku omogući: komunicirati slikom i riječima, fotografirati svoje proizvode, stvoriti atmosferu stylingom i bojama, napisati profesionalan, a ipak nadahnut tekst te naučiti osnove komunikacije na internetu i u tisku, ukratko odraditi sve faze i imati gotov rad. Voditeljica tečaja je Nadja Skazlić, višegodišnja voditeljica marketinga i PR-a. Cijena tečaja je 1990,00 kn +PDV, uz akontaciju od 1.000,00 kn. Prijave se primaju do 19.04.2013. u 12.00 h, na sljedeći kontakt: Lacea Lux d.o.o. . Zagreb, Sveti Duh 159a . Tel: 095 199 35 32 . lacea.lux@gmail.com Žiro račun: 24840081105490163 kod RBAe Razlozi pohađanja ovog tečaja: . Povećati vlastitu NEOVISNOST. . Samostalno, besplatno i bilo kad, možete uzeti aparat u ruke i snimiti svoj proizvod, ovisno o tome kad smatrate da je za to najprikladnije vrijeme. Potom odmah, ili nešto kasnije možete osmisliti tekst i učinjeno staviti na na Facebook ili web stranicu. . Ne treba Vam netko da Vam to “složi” jer to možete napraviti sami. Možda Vaš uradak neće biti savršen kao da su ga obavili profesionalci, ali će biti DOVOLJNO DOBAR. Važno je da ne bude loš, da ne napravite lošu reklamu.

PROGRAM TEČAJA

programtecaja_8867071601