22. Susreti ribara u Rapcu

Tradicionalni 22. Susreti ribara HOK-a održat će se u Rapcu , 05.,06. i 07. listopada 2017. godine ( Hotel ” Valmar Riviera ” Rabac ).

Domaćin susreta je Obrtnička komora Istarske županije .

Teme koje će se kroz stručna izlaganja i raspravu razmotriti , a važna za ribarski sektor su :

 • aktualno stanje i perspektiva hrvatskog ribarstva ,
 • ribarstvo i marikultura u Istarskoj županiji ,
 • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020. god ,
 • iskrcajna mjesta i luke iskrcaja , te ribarske luke ,
 • koćarski ribolov ,
 • Jabučna kotlina – regulacija ribolova u Jabučkoj kotlini ,
 • novi Zakon o moskom ribarstvu i inspekcijski nadzor u ribarstvu ,
 • mjere upravljanja ribolovom male plave ribe na Jadranu ( srdela i inćun ) sukladno preporuci GFCM-a ,
 • ribolov malim ribolovnim alatima ,
 • prezentacija FLAG-ova – ( Lokalna akcijska grupa u ribarstvu ) ,
 • prezentacija LAGUR-a “Alba” ,
 • stanje marikulture u Hrvatskoj , s naglaskom na školjkarstvo .

Radni dio i smještaj sudionika je u hotelu “Valmar Riviera ” Rabac .

Rezervacija hotelskog smještaja :

Valmar Riviera d.d.

tel : 052 408 205

fax : 052 451 331

mail : Karolina.Gojtan@valmar.com