Sretan Uskrs

Uskrs 2022

Sretan Uskrs svim obrtnicima , njihovim obiteljima i  zaposlenicima

želi predsjednik  i tajnik  UO Korčula-Lastovo   .

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

cjelozivotno obrazovanje za podzetnistvo zicer plavi ured

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2021. i 2022. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013,
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
 • polaganja naučničkog ispita,
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše – 5.400,00 kuna,
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine,
 • Polaganje naučničkog ispita – 1.200,00 kuna,
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 800,00 kuna,
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 2.000,00 kuna,
 • Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora prema stvarnim troškovima.

Intenzitet potpore i način isplate

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način i rok podnošenja prijave

Prijave se zaprimaju od 11. travnja 2022. godine, a otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Potpora se odobrava korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima prema redoslijedu zaprimanja prijava do konačne raspodjele ukupnog iznosa osiguranih proračunskih sredstava.

 

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Objavljeni pozivi ” Komercijalizacija inovacija ” i ” Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.

Potpora u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Ukupna alokacija Poziva iznosi 380 milijuna kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti poduzetnicima kreću se između 760.000 kuna i 5.320.000 kuna.

Prijave na Poziv „Komercijalizacija inovacija“ zaprimaju se od 20. svibnja 2022.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog poziva su namijenjene dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Pozivom “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća (starost poduzeća do 5 godina) koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u pred-komercijalnoj fazi i zahatijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti. Ukupna alokacija poziva iznosi 141 milijun kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti kreću se između 200 tisuća kuna i 1 milijun kuna. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga za razvoj inovacije. Usporedno s financiranjem, korisnici će u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije biti obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke.

Prijave na Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ zaprimaju se od 1. lipnja 2022.

Potencijalni prijavitelji za oba poziva će moći započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima online u sustavu eNPOO od 20. travnja 2022.

Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva, što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga. Udovoljenje svim uvjetima poziva, doprinos zadanim pokazateljima poziva i pozitivna ocjena kvalitete preduvjet su da bi projekt bio predložen za financiranje.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni Javni pozivi (gov.hr)

 

C1.1.2. R2-I3_UzP_Novoosnovani

C1.1.2. R2-I5_UzP_ Komercijalizacijati

Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

Poštovani,

ukoliko želite sudjelovati u regionalnom lancu vrijednosti JADRANSKE HRVATSKE, možete se prijaviti putem obrazaca na slijedećem linku: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Prijaviti se možete do 28. ožujka 2022. godine!

OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

HOK Obrtnik plus : Osigurajte povoljniju cijenu električne energije i zaštitite svoje poslovanje

Poštovan,
Hrvatska obrtnička komora suradnjom s HEP Opskrbom kroz projekt HOK Obrtnik plus omogućuje najpovoljnije cijene i uvjete koji se mogu ponuditi u trenutku ugovaranja usluge.

Pozivamo vas da iskoristite pogodnosti i osigurate si povoljniju cijenu električne energije kroz sporazum HOK-a i HEP Opskrbe koji je na snazi do 31. ožujka 2022. godine.

 

Članovi HOK-a sklapaju ugovor na rok od 2 godine i HEP Opskrba jamči ugovorenu cijenu za obje godine te će, bez obzira na nepovoljna tržišna kretanja i očekivani porast cijena, ispoštovati svoju ugovornu obavezu u pogledu komercijalnih uvjeta sve do isteka ugovora o opskrbi.

Za članice HOK-a kojima ističe ugovor ili koji prvi puta ulaze u ugovorni odnos HEP Opskrba korigira uvjete svaka 3 mjeseca.

Zbog nepovoljnih tržišnih kretanja za buduće ugovore o opskrbi koji će se primjenjivati od travnja ponuđena cijena električne energije će biti viša, ali i dalje najpovoljnija koja se može ponuditi u trenutku ugovaranja.

Za sve informacije o uvjetima i pogodnostima te izračune popusta članovi HOK-a trebaju se obratiti prodajnim predstavnicima HEP Opskrbe putem besplatnog info telefona HEP Opskrbe 0800 5255. Upit možete poslati i putem e-maila obrtnik@hep.hr s imenom i prezimenom, nazivom obrta i OIB-om. Od predstavnika HEP Opskrbe zatražite svoju neobvezujuću ponudu i doznajte sve o pogodnostima koje vam je osigurala Hrvatska obrtnička komora. Uštedite i zaštitite svoje poslovanje.

Obrtnička komora
Dubrovačko – neretvanske županije
020/323-550
ok.dubrovnik@hok.hr

www.du-hok.net

Sedmi Adriatic Gastro Show – AGS 2022

Od 23. veljače do 26. veljače 2022 . godine u  Spaladium  Areni je odr7an 7. Adriatic Gastro Show na kome su mogli uživati posjetitelji , ugostitelji i ostali ljubitelji gastronomije. Na sajmu su po treći puta nastupali i naši korčulanski obrtnici i opg-ovi sa ponudom naših tradicionalnih otočnih proizvoda , ulja , kolača  i ostalih domaćih delicija.

Nastupili  su : Obrt ” škatula ” , Obrt ” Fanito ” , OPG  Sanja Protić , te kućna radinost F.Mandić .

IMG-2022 AGS Split

Informer – emisija o promoviranju obrtništva

Poštovani obrtnici ,

obavještavamo vas da je Nova TV započela sa emitiranjem obrtničkih promocija jednom mjesečno.

Informer emisija objavljuje i promovira pozitivne priče o obrtnicima i obrtništvu  , a radi se o suradnji Hrvatske obrtničke komore sa navedenom tv kućom koja će se odvijati do prosinca mjeseca 2022. godine.

Prvu emisiju koja je emitirana 26. veljače 2022. godine možete pogledati na poveznici ;

https://www.presscut.hr/videoclip/MP4/2022/2022-02/2022-02-26/VideoClip_C310208B-565D-4616-9994-47BC0739C85E_4681297.mp4

Polaganje majstorskih ispita u proljetnom ispitnom roku

POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA U PROLJETNOM ISPITNOM ROKU – KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU 11. VELJAČE

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije organizira polaganje majstorskih ispita tijekom travnja i svibnja. Obavještavamo sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju uvjete za pristup polaganju majstorskog ispita, da svoje prijave mogu predati zaključno do petka, 11. veljače u Obrtničku komoru Dubrovačko – neretvanske županije.

Ispit će se održati u periodu od 29. ožujka do 8. svibnja 2022.

Diplomom o majstorskom zvanju donosi niz prednosti, dokazuju se kompetencije za samostalan stručni rad, za vođenje poslovanja ili otvaranje vlastitog obrta ili trvtke. Ista je priznata u zemljama Europske unije.

Sve detaljnije informacije vezane za uvjete polaganja ispita i način prijave mogu se naći na stranici Komore www.du-hok.net, u komorskom uredu – Vukovarska 16, tel. 323-550, kontakt osoba: savjetnica za obrazovanje Jelena Svetac ili putem e-maila: obrazovanje-du@hok.hr.

Stručna suradnica za obrazovanje:

Jelena Svetac

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije

Vukovarska 16, p.p. 150, 20000 Dubrovnik

Tel/fax: 020/323 550

E-mail: obrazovanje-du@hok.hr

jelena.svetac@hok.hr

web: www.du-hok.net

 

 

Program zadržavanja radnih mjesta u 2022. godini

Program Zadržavanja radnih mjesta nastavlja se u 2022. godini novim mjerama za siječanj i veljaču.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dvije nove mjere – Programu zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022.

Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. veljače 2022. godine do zaključno 24. ožujka 2022.

Potporu za veljaču mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za veljaču uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Ostali kriteriji dodjele potpore dostupni su na webu Programi ZRM.

Izvor: https://mjera-zrm.hzz.hr/zadrzavanje-radnih-mjesta/

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. Odlučeno je i o manjim izmjenama unutar mjera Stalni sezonac, Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja te Biram Hrvatsku.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, ciljana skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjev za potporu za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi do 28. veljače 2022. godine.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno- poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Vezano uz izmjene u drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja, dopunjena je mjera Stalni sezonac u dijelu Visina subvencije i izvršena potrebna korekcija u dijelu Dokumentacija. Unutar mjera Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja napravljene su neznatne korekcije koje ne utječu na prethodno usvojene uvjete, a radi jasnijeg definiranja samih uvjeta. U mjeri Biram Hrvatsku ciljana skupina 1. dopunjena je na način da su prihvatljivi povratnici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Izvor: https://www.hzz.hr/