Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita – Projekt ” OBRTNA SREDSTVA 2022″

Poštovani,
obavještavamo vas da je Dubrovačko-neretvanska županija raspisala Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “OBRTNA SREDSTVA 2022.”

Korisnici kredita:
– fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti,
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG,
– mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu.
Pravo na korištenje kreditnih sredstava ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište.
Prednost imaju poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnosti i poduzetnici koji su izvozno orijentirani (više od 50% prihoda od izvoza).
Zakonsko pravo na kredit ne postoji.

Namjena kredita:
– financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljaču troškovi radne snage, troškovi najma, opći troškovi tekućeg poslovanja),
– podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza (isključuje povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i trećim osobama).

Krediti se ne odobravaju za slijedeće namjene:
– ulaganje u nove investicije i nabavu dugotrajne imovine,
– kupovina udjela u trgovačkim društvima,
– ulaganja u kockarnice i igračnice,
– ulaganja u poljoprivrednu djelatnost (sadnica, stada, jata i trajnih nasada),
– ulaganja u vrijednosnice,
– financiranje ekološki neprihvatljivih programa.

Iznos kredita može biti:
Najniži iznos: 30.000,00 kuna / 3.981,68 €
Najviši iznos: 200.000,00 kuna / 26.544,56 €

Podnošenje zahtjeva:
Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit, popis potrebne dokumentacije te sve informacije o kreditnom programu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1, na tel: 351-431 i 351-404 .

Natječaj traje do iskorištenja raspoloživih sredstava za subvenciju kamatne stope a najkasnije do 15.12.2024.