Obavijest o polaganju majstorskog ispita

OBAVIJEST O POLAGANJU MAJSTORSKOG ISPITA  – KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU 23. RUJAN

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju uvjete za pristup polaganju majstorskog ispita, da svoje prijave mogu predati zaključno do petka, 23. rujna u Obrtničku komoru Dubrovačko – neretvanske županije. Polaganje će se održati od 7. studenog do 18. prosinca.

Kandidati koji uspješno polože majstorski ispit stječu V. stupanj obrazovanja prema hrvatskom i europskom kvalifikacijskom okviru, te dobivaju Diplomu o majstorskom zvanju. Diplomom dokazuju kompetencije za samostalan stručni rad, za vođenje poslovanja, otvaranje vlastitog obrta ili tvrtke, te dobivaju mogućnost stvaranja novog kadra kroz licenciranje svojih obrta/tvrtki i mentorstvo mladim naučnicima. Majstorska diploma je priznata i u zemljama Europske unije.

Sve detaljnije informacije vezane za uvjete polaganja ispita i način prijave mogu se naći na stranici Komore www.du-hok.net, u komorskom uredu – Vukovarska 16, tel. 323-550, kontakt osoba: savjetnica za obrazovanje Jelena Svetac ili putem e-maila: obrazovanje-du@hok.hr.