Objavljen Javni poziv Ministarstva turizma ” Konkurentnost turističkog gospodarstva “

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 31. svibnja 2022. godine Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ .

 

Cilj poziva je podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, te razvoj održivog, inovativnog, konkuretnog i otpornog turizma.

 

Na poziv se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od dvije mjere.

 

Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete, dodatne ponude, održivosti i sigurnosti smještajnih objekata vrste hoteli i kampovi te postojećih ili novih ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u povećanje sigurnosti kroz digitalizaciju i automatizaciju poslovanja i opremanje objekata automatskim vanjskim defibrilatorom, poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom, ulaganja u e-punionice za električna vozila, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Mjera B je usmjerena na pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se čim prije omogućilo saniranje posljedica potresa (isključujući konstrukcijsku obnovu građevine) i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata kroz financiranje opremanja i sanacije unutrašnjeg prostora ugostiteljskog objekta, nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ili preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) prostor.

 

Javni poziv otvoren je do 20. lipnja 2022. godine do 24.00 sati. Prijave se podnose online, putem prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na ovome linku <https://lag5.us3.list-manage.com/track/click?u=c2ea6255e95561e2901ff0074&id=2fffc14452&e=028fd01201> .

 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr <mailto:potpore-ktg@mints.hr?subject=KTG2022>  Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A1, A2, A3 ili B)

 

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG 2022 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr <mailto:pmo-hd@infodom.hr> Odgovori na upite bit će poslani u najkraćem mogućem roku prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 20. lipnja 2022. godine do 13 sati.