e-račun FINA aplikacija besplatna za mikro poduzetnike

PunomocE-Racun

Poštovani,

Od 1. srpnja stupile su na snagu odredbe Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koje obvezuju javne naručitelje da moraju zaprimati samo eRačune i ne mogu zaprimati račune u drugom obliku. Kako se svi obrtnici mogu naći u situaciji da imaju narudžbu od nekog javnog naručitelja (npr. državnog tijela, grada ili općine, komunalnog društva ili škole), u tom će slučaju morati izdati eRačun jer im u suprotnom naručitelj račun ne smije ni zaprimiti a niti platiti.

Obrtnici koji pretežito ili redovito posluju na takav način trebaju ugovoriti uslugu s certificiranim posrednicima za slanje eRačuna it o su već uglavnom riješili.

Sada se pojavljuju pitanja onih kojima se obveza izdavanja eRačuna javlja tek povremeno i rijetko. Za njih je također pronađeno rješenje, pa je FINA razvila posebnu aplikaciju koju mogu koristiti besplatno, uz određene uvjete.

U nastavku vam dostavljamo nešto detaljnije informacije o aplikaciji, koje smo dobili od FINA-e.

„Gospodarstvenici koji imaju potrebu poslati e-račun prema obveznicima javne nabave a sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), mogu za tu potrebu koristiti i web aplikaciju za izdavatelje.
Aplikacija je prvenstveno namijenjena malim gospodarstvenicima koji nemaju drugo rješenje za slanje i zaprimanje računa.
Aplikacija omogućava isključivo pojedinačno slanje računa prema obveznicima javne nabave. Ukoliko korisnik želi i zaprimati račune od obveznika javne nabave i zaprimati i slati račune prema poslovnim subjektima, morati će koristiti nekakvo drugo odabrano rješenje.

Aplikaciji se pristupa putem Fininih poslovnih digitalni certifikata i/ili putem digitalnih certifikata banaka s kojima Fina ima poslovnu suradnju te je moguće pristupiti putem elektroničke osobne iskaznice (eOI).
Nakon pristupa putem certifikata, korisnik odrađuje proces on – line registracije, bez dolaska u Finu.
Nakon prihvaćanja Općih uvjeta, korisnik može slati račune prema obveznicima javne nabave.
Korištenje aplikacije je besplatno. Obratite pažnju da se bez nekog od prihvatljivih certifikata aplikaciji ne može pristupiti i sustav javlja pogrešku.

Posebna je napomena da u slučaju korištenja eOI, korisnik koji je proces registracije odradio putem eOI i šalje račune putem eOI, račun šalje kao fizička osoba.

Ulaz u aplikaciju se nalazi na Fininim stranicama na sljedećem linku:

https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi, potrebno odabrati – Aplikacije

https://eposlovanje.fina.hr/e-racunB2G/registracija

Detaljnije informacije tj. Opći uvjeti FINA-e mogu se pronaći na

 

https://www.fina.hr/documents/52450/137403/Opci+uvjeti+koristenja+portalske+aplikacije+e-Racun+za+drzavu+za+izdavatelje+racuna.pdf/6c385a42-55c9-46b0-3f14-a75467e3acb3

 

U privitku je i punomoć/pristupnica za ovu aplikaciju.-

 

Važno: Usluge certficiranog  informacjkog posrednika, za izdavanje i/ili zaprimanje eRačuna obavlja niz pravnih osoba, koje su sve navedene na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun

 

„POPIS INFORMACIJSKIH POSREDNIKA KOJI SU POVEZANI NA CENTRALNU PLATFORMU i USKLAĐENI S NORMOM ZA E-RAČUN

 

 1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna
 2. HRVATSKA POŠTA (HP) – slanje i zaprimanje eRačuna
 3. Hrvatski telekom (HT) – slanje eRačuna
 4. mSTART d.o.o. – slanje eRačuna
 5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun) – slanje i zaprimanje eRačuna
 6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – za slanje eRačuna
 7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o. – slanje eRačuna
 8. EDITEL ADRIA d.o.o. – slanje eRačuna
 9. POS d.o.o. – slanje eRačuna
 10. OPTIM IT d.o.o. – slanje eRačuna
 11. Raverus d.o.o. – slanje eRačuna“