WWW vaučeri za MSP-ove – poziv za dostavu projektnih prijedloga

 

Poštovani,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.
Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrt“ i „Umjetnički obrt“.

Cilj Poziva: primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:
 „Hrvatska kvaliteta“
 „Izvorno hrvatsko“
 „Tradicijski obrti”,
 „Umjetnički obrti”.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, a najkasnije do 29. lipnja 2020. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi od 10. rujna 2018. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na starnicama efondovi / www.efondovi.mrrfeu.hr /.
Molimo vas da ovu informaciju proslijedite proizvodnim obrtima s vašeg područja, a za sva pitanja i informacije stojimo na raspolaganju.
Srdačno,

Matija Duić, dipl. oec
Savjetnik za organizaciju rada cehova
Hrvatska obrtnička komora
e-mail: matija.duic@hok.hr
tel: 01/4806-626
www.hok.hr