Inovacijski vaučeri za MSP-ove

MINGO je otvorilo natječaj „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“
Natječaj je dio Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.“, otvoreni poziv.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.06.2018 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 16:00:00
Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Svrha poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.
Predmet poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn
Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici
Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Svi detalji: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2
S poštovanjem,
HOk savjetovanje