Informacija za ribare i školjkare

ribari_1982009944

INFORMACIJA ZA RIBARE I ŠKOLJKARE

Podsjećamo obrtnike ribare i školjkare da je u Stonu otvoreno radno mjesto savjetnika u ribarstvu gdje možete dobiti informacije vezane za ribarstvo i marikulturu, korištenje potpora iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo, organiziranje u zadruge ili udruge ili organizacije proizvođača ili lokalne akcijske grupe, primjenu propisa i druge slične informacije.

Sve navedene informacije možete dobiti od gđe. Maje Ficović u Stonu, izravno, telefonom ili preko E-maila:
Maja Ficović, mag. ing. morskog ribarstva
stručna suradnica (ribarstvo)
Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston
Dubrovačko-neretvanska županija
TEL: 020/321-532
FAX: 020/321-532
MOBITEL: 099/4392-498
E-MAIL: Maja.Ficovic@savjetodavna.hr

Predsjednik Ceha za ribarstvo i marikulturu
Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije
Mato Oberan