Obračun plaća, porezi i ostale novosti iz računovodstva od 01.01.2017

BRAČUN PLAĆA OD 1.1. I DRUGE ZAKLJUČNE KONZULTACIJE ZA 2017. I 2016.

Doznajte iz “prve ruke” o primjeni konačnih tekstova poreznih propisa na TEB-ovom seminaru.

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45 sati)
Dubrovnik, 21.12.2016., (srijeda), Hotel Lero, Ul. Iva Vojnovića 14

Program:

1. Obračun plaća i drugog dohotka od 2017.

– novi obračun plaća: novi osobni odbici, porezni razredi
– tko se smatra uzdržavanim osobama?
– specifičnosti kod predujmova poreza na dohodak
– najniža, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za 2017.
– godišnji i konačni dohodak i dr.
– novine kod osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
– obračun: autorskih honorara, uz specifičnosti za isplate radnicima; ugovora o djelu i dr.
– članovi uprave – propisana osnovica za obračun doprinosa

2. Obračun poreza na dohodak za 2016. (zadnja plaća, JOPPD i konačni obračun, božićnice i darovi i dr.)

3. Ispravci, usklađenja i obračun PDV-a u zadnjoj prijavi PDV-a za 2016.

– odbitak i ispravak pretporeza
– oporezivanje nefakturiranih isporuka
– oporezivanje manjkova i izuzimanja
– ispravci pogrešaka iz prethodnih obračunskih razdoblja
– naknadna odobrenja i godišnji rabati
– darivanja, reprezentacija, donacije i dr.

4. Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a s 1.1.2017. s osvrtom na postupanja od 1.1.2018.

5. Oporezivanje isporuka nekretnina PDV-om i porezom na promet nekretnina do/od 1.1.2017.

– isporuke nekretnina oporezive PDV-om
– isporuke nekretnina na koje se primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a
– uvjeti za prijenos porezne obveze kod isporuka “starih” nekretnina i zemljišta od 1.1.2017.
– podnošenje prijave prometa nekretnina i plaćanje poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. i dr.

6. Obračun poreza na dobit za 2016.

– zadnja godina za primjenu olakšice za reinvestiranu dobit
– jednostavnija vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja prema izmijenjenom Zakonu
– osobni automobili, reprezentacija, donacije, darovanja i sponzorstva
– priznavanje rashoda od kamata na zajmove između povezanih osoba
– oporezivanje inventurnih manjkova
– utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2017. i dr.

7. Obračun poreza na dobit u 2017.

– smanjenje opće stope poreza na dobit i uvođenje snižene stope
– utvrđivanje porezne osnovice po novčanom načelu
– utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu
– novosti kod otpisa potraživanja u primjeni već i za 2016. godinu
– priznavanje troškova reprezentacije i osobnih automobila
– izmjene kod olakšica za potpomognuta područja i dr.

8. Novosti za obveznike fiskalizacije od 1.1.2017.

9. Novosti kod trošarina i posebnog poreza na motorna vozila

10. Izmjene Zakona o računovodstvu od 1.1.2017. (kontni plan, rok za javnu objavu GFI, licenciranje računovodstvenih servisa i dr.)

11. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači:

TEB-ovi savjetnici.

 

Pisani materijal:

Preslike slajdova predavača.

 

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, ako je obveza za 2016. podmirena;
jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2016. godinu podmirena.

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

 

Ostale napomene:

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.