Plan međunarodnih i regionalnih sajmova HOK-a za 2017. godinu

Poštovani,

U prilogu Vas informiramo i dostavljamo Odluku o planu međunarodnih i regionalnih sajmova Hrvatske obrtničke komore za 2017. godinu kao i Odluku o načinu sufinanciranja organizacije međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova iz plana sajmova Hrvatske obrtničke komore za 2017. godinu.

Ova tabela biti će kroz godinu nadopunjavana točnim terminima održavanja pojedinih sajmova koji u ovome trenutku nisu službeno definirani, odnosno zna se otprilike mjesec termina njihova održavanja.

Obratite pažnju na spomenute dokumente iz priloga koji su objavljeni na Internet stranici HOK- a pod rubrikom Gospodarstvo/Sajmovi/Plan sajmova: http://www.hok.hr/gospodarstvo/sajmovi/plan_sajmova

S poštovanjem.
Dražen Horvat
Savjetodavna služba
________________________________________tabelarni-pregled-medunarodnih-i-regionalnih-sajmova-hrvatske-obrtnicke-komore-iz-plana-sajmova-za-2017-godinuodluka-o-sufinanciranju-medunarodnih-regionalnih-i-lokalnih-sajova-iz-plana-sajmova-hok-a-za-2017-godinu