Kako do povoljnije cijene el.energije

 

 

Kako do povoljnije cijene

Poštovani obrtnici,

Za sve upite članova/obrtnika UO Korčučla-Lastovo možete informacije o povoljnijoj cijeni el energije dobite na slijedeće kontakte:

call centar Hep-Opskrbe: 0800 5255 / portal www.hep.hr/opskrba (online obrazac)
ili
broj tel. 021/409-787 / e-mail: tamara.leticajurac@hep.hr               –  Gđa. Tamara Letica Jurač

Također, dostavljamo Vam nekoliko informacija o uvjetima opskrbe električnom energijom za obrtnike, temeljem potpisanog sporazuma;

– akcija traje do 01.09.2016.
– potpisani ugovori moraju biti dostavljeni do 20.-og u mjesecu a kako bi mogli krenuti s primjenom od 01.-og u mjesecu
(pr.: ako kupac želi da primjena ugovorenih uvjeta (početak isporuke električne energije) krene s 01.06.2016. tada ugovor mora dostaviti do 20.05.206.)
– ugovor je na 2 godine
– obračunsko mjerno mjesto mora glasiti na vlasnika obrta ili obrt
– cijena kWh je fiksna za vrijeme trajanja ugovora,
– popust uračunat u cijenu kWh (jedinična cijena kWh)
– rok plaćanja 15 dana
– procjena uštede se ne može točno definirati- ovisi o tome da li je kupac na Zajamčenoj opskrbi, da li već ima ugovor u Hep- Opskrbi (ovisno koje je godine isti sklopljen), ovisi da li ima ugovor s drugim Opskrbljivačem (pritom treba naglasiti obrtnicima da provjere izlaznu klauzulu!!).

Udruženje obrtnika

Korčula-Lastovo