Konkurentnost turističkog gospodarstva

ministarstvo turizma_s

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva.
Prihvatljivi korisnici:

Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge),
Fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Mjere programa:

Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

A1 – HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel
A2 – KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ: kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj
A3 – SELJAČKO DOMAĆINSTVO: OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i trgovačka društva, obrti i zadruge za kušaonice
A4 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C – Sigurnost

Mjera D – Prepoznatljivost
Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno prihvatljivih troškova, osim za mjeru C gdje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava: 31. svibnja 2016.
Svu ostalu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti sa stranica Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370.