Izvještaj za medije Gradskog odbora Korčula

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
UDRUŽENJE OBRTNIKA KORČULA – LASTOVO
Gradski odbor Korčula

U Korčuli, 14.04.2016.
PREDMET: Izvještaj za medije

Sjednica Gradskog odbora Udruženja obrtnika Grada Korčule, održana je 12. travnja 2016. Godine.
Na sjednici su članovi Gradskog odbora u sklopu dnevnog reda, raspravljali između ostalog o prijedlogu Programa rada za mandatno razdoblje 2015 – 2019 godine. U prijedlogu Programa rada Gradskog odbora udruženja obrtnika Grada Korčule, navodi se da će Udruženje u suradnji sa Obrtničkom komorom davati prijedloge i mišljenja kojima će se nastojati olakšati poslovanje svih obrtnika. Također su se osvrnuli na suradnju s lokalnom samoupravom koja još uvijek nije onakva kakva bi trebala biti, ali je zasigurno bolja nego za vrijeme prijašnjih dvaju gradonačelnika. Vjeruju da će ista biti puno bolja i uspješnija , budući da sadašnji Gradonačelnik gosp. Andrija Fabris dolazi iz redova obrtništva, te je isti upoznat sa cjelokupniom problematikom koja se već godinama gomila na relaciji obrtnici – Grad Korčula.

Poseban naglasak u mandatnom razdoblju, biti će na promociji obrtništva. U skladu s tim, obrtnici Grada Korčule će sa drugim zainteresiranim obrtnicima s područja otoka Korčule i poluotoka Pelješca organizirati manifestaciju pod nazivom „Korčulanska autohtona trpeza“ – kulinarsko takmičenje u pripremi autohtonih, pomalo već zaboravljenih jela sa ciljem popularizacije ugostitelja i svih ostalih obrtnika Korčule. U sklopu ove manifestacije obavezno bi se uključili i vinari, maslinari, OPG domaćinstva kao i sve zainteresirane skupine, te na jednom mjestu promovirali sebe, i svoj Grad kao i sve ono čime se istinski ponose svi korčulani – dobra spiza, dobro vino, vrhunsko maslinovo ulje i sl… Ova manifestacija planira se polovicom rujna mjeseca a ista bi pridonijela produženju turističke sezone.

Obrtnici planiraju i humanitarnu manifestaciju pod nazivom „Korčule, sve ti cvalo“. Prijedlog je da se na trgu sv. Justina u Korčuli priredi sajam izložbeno – prodajnog karaktera s izlagačima iz cijelog otoka Korčule i poluotoka Pelješca koji će predstaviti bogatstvo baštine, tradicijskih obrta, autohtonih proizvoda, zdrave hrane i vina. Cjelokupni prihod s ove manifestacije Udruženje obrtnika , namjenjen je Udruzi Korčulansko Pelješko srce.
Gradski odbor je uputio i mišljenje Gradonačelniku vezano za Konačni prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, na koju nisu imali ozbiljnijih primjedbi, osim što su izrazili žaljenje što ponovno nisu bili uključeni u samo izradu ovog za njih itekako bitnog dokumenta.
I konačno, ali i ne manje bitno, članovi Gradskog odbora Udruženja obrtnika Korčule, preuzeli su na sebe obvezu prijavljivanja državnim institucijama (inspekcijama) svih onih osoba koje rade nelojalnu konkurenciju obrtništvu Grada Korčule, bilo da rade „na crno „ ili na neki drugi način. Shodno tome održati će se sastanci sa predstavnicima državnih institucija, te će se pokrenuti zajednička suradnja sa ciljem zaštite obrtnika i njihovih zaposlenika.

Dosadašnja praksa obrtnika je bila, da nisu imali hrabrosti prijavljivanja takvih osoba, jer se nisu željeli zamjerati, pa iz tog razloga ova pojava je uhvatila maha na štetu svih obrtnika te je ovaj Gradski odbor na ovakav način odlučio stati tome na kraj. Stoga pozivaju sve obrtnike koji imaju saznanja o nelojalonoj konkurenciji , da im se obrate s povjerenjem, i daljnje postupanje prepuste njima na zadovoljsto svih obrtnika i njihovih zaposlenika.
Predsjednik Gradskog odbora
Udruženja obrtnika Grada Korčule

Silvano Kapor