Dopis Gradskog odbora obrtnika Korčula gradonačelniku Korčule

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
UDRUŽENJE OBRTNIKA KORČULA – LASTOVO
Gradski odbor Korčula

U Korčuli, 14.04.2016.

n/r Gradonačelnika
gosp. Andrija Fabris
PREDMET: Prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvitka Grada Korčule za 2017. godinu

Na sjednici Gradskog odbora održanoj 12. travnja 2016. godine, u sklopu dnevnog reda, raspravljali smo između ostalog o našem prijedlogu Programa poticanja gospodarskog razvitka Grada Korčule u 2017. godini kojeg vam u privitku dostavljamo.

Uvidom u Proračun Grada Korčule za 2016. godinu pod stavkom Ekonomska klasifikacija 2132 Jačanje gospodarstva planirano je 240 tisuća kuna te pod istom stavkom, Ekonomska klasifikacija Program za obrtnike – potpore , subvencije planirano je 50 tisuća kuna.

Iz dosadašnjeg iskustva, a odnosi se na bivšeg gradonačelnika Vinka Kapelinu, koji je također u Proračunu za 2014. godinu planirao 150 tisuća kuna za Program za obrtnike ali isti nikad nije donio Odluke kojima bi obrtnici mogli koristiti te potpore i subvencije, ovim putem vas zamoljavamo da nam dostavite u pisanom obliku, na koji način obrtici mogu koristiti gore navedena i planirana sredstva za jačanje gospodarstva u iznosu od 240 tisuća kuna kao i sredstva iz Programa za obrtnike u iznosu od 50 tisuća kuna.

Gradski odbor Udruženja obrtnika Grada Korčule mišljenja je da su sredstva koja su planirana za jačanje gospodarstva a naročito sredstva za potpore i subvencije obrtništva nedostatne za ozbiljnije poticanje gospodarstva i obrtništva te da isti ne mogu bitno utjecati na gospodarski razvoj Grada. Iz tog razloga ovaj odbor predlaže Gradonačelniku da prihvati naš prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvitka Grada Korčule, te u Proračun za 2017. Godinu osigura sredstva koja su u njemu navedena.

Također želimo naglasiti da želimo aktivno sudjelovati u izradi svih dokumenata koji se tiču obrtništva, od same ideje pa sve do njihove realizacije, da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeljujemo u svim aktima koje se direktno i indirektno tiču nas obrtnika i nikako se ne možemo složiti da nam se „serviraju“ već gotovi akti i dokumenti na koje onda moramo u kratkom vremenu davati svoja mišljenja za koje neznamo dali će biti usvojeni ili ne.

Smatramo da nitko u Gradskoj upravi ne poznaje problematiku obrtnika bolje od nas samih, i nitko ne može bolje i objektivnije sagledati probleme i iznaći najbolje rješenje kako za Grad tako i za nas obrtnike.

Podsjećamo vas, poštovani Gradonačelniče da ste kao naš dojučerašnji Predsjednik Udruženja obrtnika Korčula Lastovo, zagovarali iste stavove i razmišljanja, pa u tom smislu molimo da uvažite naše prijedloge i stavove i da zajedno sa vama na čelu pokrenemo ovaj Grad a nama obrtnicima omogućite sve ono za što smo se, kao s našim dojučerašnjim Predsjednikom, dugi niz godina borili.

S poštovanjem,
Predsjednik Gradskog odbora
Udruženja obrtnika Grada Korčule

Silvano Kapor