Plan sajmova Hrvatske obrtničke komore za 2016. godinu

PLAN MEĐUNARODNIH I REGIONALNIH SAJMOVA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE ZA 2016. GODINU

Tablica: Lista međunarodnih sajmova HOK-a :

MEĐUNARODNI SAJMOVI Termin – Internet stranica organizatora sajma
1.   Međunarodni obrtnički sajam München (IHM); München 24.02..– 01.03.2016.  www.ihm.de

2.   7. Sajam poduzetništva i obrta- Gračanica 2016., Gračanica 19.– 22.04.2016. www.graposexpo.com

3.   83. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novome Sadu 2016., Novi Sad 14.– 20.05.2016. www.sajam.net       www.novisadexpo.com

4.   49. Međunarodni obrtnički sajam Celje 2016., Celje 13.– 18.09.2016. www.ce-sejem.si

5.   23. Generalni sajam ZEPS Zenica 2016., Zenica 04.– 08.10.2016. www.zeps.com
Tablica: Lista regionalnih sajmova HOK-a:
REGIONALNI SAJMOVI  Termin-  Internet stranica organizatora sajma
1.   21. međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2016., Virovitica .26.-.28.02.2016. www.viroexpo.hr

2.   17. Obrtnički sajam u Osijeku, Osijek ožujak. 2016. www.os-sajam.hr

3.   18. međimurski sajam poduzetništva MESAP , Nedelišće lipanj 2016. www.mesap.hr

4.   13. Obrtnički sajam u Karlovcu 2016., Karlovac kolovoz 2016. www.okkz.hr

5.   24. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam 2015, Gudovac rujan 2016. www.bj-sajam.hr

6.   24. Zagorski gospodarski zbor 2016., Krapina rujan 2016. www.okkzz.hr

7.   Obrtnički i poduzetnički sajam u Požegi, Požega rujan 2016.
8.   19. Obrtnički sajam Istre, Pula listopad 2016.   www.ok-istre.hr

9.   17. sajam obrtništva, male privrede. i poduzetništva SASO Split, Split
listopad 2016.     www.sasofair.com

10.   19. Obrtnički i gospodarski sajam Križevci, Križevci studeni 2016.   www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr
Planirani sajmovi u 2016. godini ostvarit će se ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima HOK-a.