Novo sjedište Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije

Obaviještavamo Vas da je novo sjedište Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije na adresi :

Vukovarska 16 ,  p.p. 150  , 20 000 Dubrovnik

Tel/fax : +385 20 323 550

Email : ok.dubrovnik@hok.hr

info@du-hok.net

Web stranica :  www.du-hok.net