Novi ispitni rok “Upravitelj prijevoza”

From: matija.duic@hok.hr [mailto:matija.duic@hok.hr] Sent: Tuesday, July 14, 2015 8:35 AM To: ‘POK lista’; ‘UO lista’ Cc: ‘Ured predsjednika’; Violeta Jelić; Mirela Lekić; Snježana Tomić; Silva Vucković-Škarec; ivica.stambuk@hok.hr Subject: Novi ispitni rok “Upravitelj prijevoza” Poštovani, Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza” održati u Subotu, 12. rujna 2015.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave i broju kandidata, moguće je da se ispit održi i u nedjelju, 13. rujna 2015. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 28. kolovoza 2015.g. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. Molim Vas da svim zainteresiranim kandidatima, koji se za prijavu ispita obrate u vaše Udruženje ili Područnu komoru omogućite preuzimanje dokumentacije koju Vam dostavljam u prilogu. U prilogu Vam šaljem prijavnicu, uputu za prijavu ispita i često postavljena pitanja Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se: * Katalog pitanja izdanje prosinac 2013. * Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013 Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a ( http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz). Katalog pitanja i odgovora moguće je naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora” će biti poslan na adresu poštom). 01_Uputa_za_prijavu_ispita.pdf
02_Prijavnica.doc
03_Cesto-postavljena-pitanja.pdf