Obavijest o ispitnim rokovima u Lipnju serviseri rashladnih uređaja

Obavijest obrtnicima koji ugrađuju i servisiraju rashladne uređaje Obavještavamo pravne i fizičke osobe – obrtnike koji su ishodili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline, o obvezi polaganja stručnog ispita. Obveza je propisana za djelatnike koji posjeduju uvjerenja izdana prije stupanja na snagu Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Narodne novine, br. 3/13; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. Sukladno članku 154. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11, 47/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i člancima 42. i 43. Pravilnika, osobe koje servisiraju rashladne i klimatizacijske uređaje koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, moraju položiti stručni ispitu u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i Kategorije II najkasnije do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će se sukladno članku 154. stavku 5. Zakona, pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji posjeduju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ista ukinuti. Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da svaki Vaš djelatnik koji je ishodio uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise prije stupanja na snagu Pravilnika, a obavlja djelatnost servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, obavezno treba položiti stručni ispit u svrhu ishođenja uvjerenja Kategorije I i II do 1. srpnja 2015. godine. U suprotnom će Vam se ukinuti dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline. Za dodatne informacije nazvati u Ministarstvo na tel. 01 3117 233 u nastavku su novi rokovi za lipanj koji su objavljeni na web stranicama ministarstva. http://www.mzoip.hr/hr/klima/zastita-ozonskog-sloja-i-fluorirani-staklenicki -plinovi.html Ispitno ocjenjivačko tijelo imenovano Odlukom ministra Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje provodi stručni ispit pojedinog programa osposobljavanja, objavilo je datume i mjesta održavanja stručnih ispita za područje – rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline (sve kategorije) i klimatizacijski sustavi u motornim vozilima: * Osijek 22.05. – petak u 9.00 sati, HURKT Obrazovni centar Osijek * Zagreb 23.05. – subota u 9.00 sati, HURKT, Obrazovni centar Zagreb * Rijeka, 12.06. – petak u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Rijeka) * Zagreb, 13.06. – subota u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Zagreb) * Zagreb, 14.06. – nedjelja u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Zagreb) * Osijek, 18.06. – četvrtak u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Osijek) * Split, 19.06. – petak u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Split) * Split, 20.06. – subota u 9.00 sati (HURKT obrazovni centar Split) * Rijeka, 29.06. – ponedjeljak u 9 sati (HURKT obrazovni centar Rijeka) * Zagreb, 30.06. – utorak u 9 sati (HURKT obrazovni centar Zagreb)