Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Javni poziv (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je : JAVNI POZIV (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru Sredstva Fonda dodjeljivat će se: 1. trgovačkim društvima, 2. zadrugama, 3. trgovcima pojedincima, 4. fizičkim osobama (obrtnicima), 5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), 6. fizičkim osobama (građanima), koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja-turističkih objekata istih temeljem odgovarajućih pravnih akata, za koje im je od strane ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i-nadležnog kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi ako propisane uvjete. -ispunjavaju Više informacija možete saznati na www.fzoeu.hr