Morsko ribarstvo – novi propisi – NN_ 8/15

PREDMET : Morsko ribarstvo – novi propisi – (NN, 8/15.) – informacija, dostavlja se Poštovani, obavještavamo Vas da je na temelju Zakona o morskom ribarstvu (>Narodne novine<, broj 81/13, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donio četiri nova propisa. 1. PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU 2. PRAVILNIK O DODJELI POTPORE ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA U RIBARSTVU U SEGMENTU POTROŠNJE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM 3. PRAVILNIK O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU 4. PRAVILNIK O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama broj 8/15. od 23. siječnja 2015. godine. PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU Ovim Pravilnikom propisuje se: - namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu, - broj sudionika u malom obalnom ribolovu, - kriteriji za formiranje rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu, - postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu, - sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov - sadržaj i način vođenja registra povlastica za mali obalni ribolov. Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini. Ministarstvo poljoprivrede će donijeti rang listu sudionika koja će se utvrditi sustavom bodovanja na temelju podnesenih zahtjeva za izdavanje povlastice. Obrazac zahtjeva tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1), a podnosi se nadležnoj ispostavi ministarstva prema prebivalištu podnositelja. Broj sudionika u malom obalnom ribolovu koji će se utvrditi na temelju rang liste umanjiti će se za broj sudionika kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama Registar povlastica vodi ministarstvo u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu ribarstva pod nazivom >Registar povlastica za mali obalni ribolov<. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (>Narodne novine<, broj 29/14). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. siječnja 2015. godine. PRAVILNIK O DODJELI POTPORE ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA U RIBARSTVU U SEGMENTU POTROŠNJE PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom. Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (>Narodne novine< Međunarodni ugovori, br. 2/2012) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine. Iznos sufinanciranja se obračunava sukladno razlici u cijeni između maloprodajne cijene plinskog ulja obojanog plavom bojom i cijene od 5.00 kn po litri (sa PDV-om). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. siječnja 2015. godine. PRAVILNIK O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za poticanje proizvodnje u ribarstvu. Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (>Narodne novine< Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine. Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za proizvodnju u ribarstvu, i to: a) za slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur, tolstolobik, linjak, smuđ, som i štuka), b) za slatkovodnu ribu II. skupine (pastrva), c) za autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac), d) za školjke (dagnje i kamenice), e) za mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom) (u daljnjem tekstu: riblja mlađ), f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina), g) za pripremljene i prerađene proizvode ribarstva od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih riba i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (>Narodne novine<, broj 55/2014, 85/2014 i 121/2014). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. siječnja 2015. godine. PRAVILNIK O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja sukladno popisu navedenom u Obrascu III koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske koja se određuje kao postotni iznos prosječne cijene iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama ili kao postotni iznos cijene za prodanu količinu riba i drugih morskih organizama prema dostavljenim računima. Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) (>Narodne novine – Međunarodni ugovori<, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine. Tržišna kompenzacija isplaćivat će se u slučaju podnošenja pojedinačnog Zahtjeva u iznosu od 12% od cijene riba i drugih morskih organizama te u slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge u iznosu od 14% od cijene riba i drugih morskih organizama. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (>Narodne novine<, broj 56/2014, 60/2014 i 85/2014). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. siječnja 2015. godine.