Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Mjere za poticanje zapošljavanja za 2015. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Mjere za poticanje zapošljavanja 2014. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, primjena do 31. prosinca 2015. godine. Mjere koje će se provoditi u 2015. godini su: . paket mjera za mlade “Mladi i kreativni” . paket mjera za posebne skupine “I posebnost je prednost” . paket mjera za osobe s invaliditetom “Uključeni” . paket mjera za starije osobe “Važno je iskustvo” . paket mjera za dugotrajno nezaposlene “I mi smo za novi posao i učenje” . paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine . paket mjera “Važno je očuvati radno mjesto” Detaljan popis mjera sa poveznicama na pojedinu mjeru: POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE: * “Uz pola – pola do prvog posla” – potpora za zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža * “Pola-pola” – potpora za zapošljavanje * “Pola-pola za uključivanje” – potpora za zapošljavanja osoba s invaliditetom * “Pola – pola i za osobe romske nacionalne manjine” – potpora za zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine * “Zamjenski radnik” – potpora za zapošljavanje za radnika na obrazovanju * “Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge * “Dijeljeno radno mjesto” – sufinanirano zapošljavanje dviju osoba na istom radnom mjestu * Rad i nakon stručnog osposobljavanja” – potpora za zapošljavanje * “Ostanak u zaposlenosti” – potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca * “Rad i nakon ljeta”- potpora za zapošljavanje u turizmu POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: * “Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto” – potpora za samozapošljavanje * “Tvoja inicijativa – tvoje sezonsko radno mjesto” – Potpora za samozapošljavanje u sezonskom obrtu * “Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu” – Potpora za samozapošljavanje POTPORE ZA USAVRŠAVANJE: * “Učim uz posao” – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba * “Znanje se isplati i za zaposlene” – potpore za usavršavanje – sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca * “I mladi uče za posao” – programi školovanja i osposobljavanja nezaposlenih mladih osoba za i kod poznatog poslodavca OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH: . “Znanje se isplati” . “Učenjem do poduzetnika” . Osposobljavanje na radnom mjestu * “Programi opismenjavanja” – obrazovanje nezaposlenih * Priprema za zapošljavanje kroz učenje hrvatskog jezika * Osposobljavanje za samozapošljavanje STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA: * “Rad i staž i prijevoz” – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa JAVNI RADOVI : * “Radom za zajednicu i sebe” – su/financirano zapošljavanje u javnom radu * “Romi za Rome” * “Pomoć sebi i drugima” – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova * Pokreni zajednicu * Podrška transformaciji i deinstitucionalizaciji domova socijalne skrbi i podrška socijalnom uključivanju * Koordinatori društveno korisnog rada * Pomoć sebi i drugim Romima * Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima * “Mladi za mlade”- pomagači u nastavi – javni radovi za mlade * “Mladi za zajednicu” * “Mladi za EU ” * Pomoć zajednici * Zapošljavanje u društvenom poduzetništvu * Komunalni javni radovi- otklanjanje posljedica elementarne nepogode MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA: * “Stalni sezonac” – sufinanciranje doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima * Potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika * Potpora za skraćivanje punog radnog vremena radnika Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 31.12.2015. godine. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama zavoda http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10023 U 2014. godini mjere za poticanje zapošljavanja iskoristilo je 56.111 subjekata. S poštovanjem. Darko Prister Savjetovanje HOK _____ I nadalje koristite stručne savjete Savjetovanja HOK, na stranici Savjetovanje ili e-mail. savjetovanje@hok.hr savjetodavna-sluzba@hok.hr> , te Vas pozivamo na primanje poslovnih informacija iz područja prava, poreza, poslovanja, tehnike i tehnologije na Vašu e-mail adresu, prijavom na: Poslovne_informacije_e_mail