Kod 95 – Obveza periodičke izobrazbe vozača

Poštovani, Kao što ste upoznati, od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja RH u EU nastupile su promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača. U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ , profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna: – vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE (prijevoz tereta) i D1, D1E, D ili DE (prijevoz putnika) Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan “kod 95” Početnu kvalifikaciju smatra se da posjeduju sljedeći vozači: a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine, b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine, c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. Periodička izobrazbe vozača je obavezna i mora se proći svakih pet godina. Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se vozačima osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva. Po završetku obuke (predavanja), vozačima se izdaje potvrda kojom se potvrđuje periodička izobrazba. Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Potvrde o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje “kod 95” Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je Centru za osposobljavanje vozača “Žabac” izdalo rješenje kojim je dalo ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača. Sama obuka i izvođenje nastave je prilagođena Vama i vašim potrebama . S obzirom da se približavaju krajnji rokovi za regulaciju periodičke izobrazbe vozača (rujan 2015. za prijevoz putnika, rujan 2016. prijevoz tereta ) stojimo Vam na raspolaganju za svaki Vaš upit i potrebne informaciju. Kako određene programe obavljamo i terenski, nudimo Vam mogućnost dolaska u vašu firmu/obrt na dogovor. Ne čekajte krajnje rokove regulirajte kod 95 (periodičku izobrazbu vozača) već sada. S poštovanjem, Centar za početnu kvalifikaciju i periodičku izobrazbu vozača mob: 099/271-2710 tel/fax: 01/3878-777 e-mail: zabac.infozagreb@zabac.info> zagreb@zabac.info www.zabac.info Zagrebačka 210 10000 Zagreb Periodicka-i-pocetna-izobrazba-vozaca_letak.pdf