Pravilnici o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

Novi propisi o obavljanju gospodarskog ribolova na moru U Narodnim novinama broj 101/14. od 20. kolovoza 2014. godine, objavljena su tri nova pravilnika vezana uz obavljanje gospodarskog ribolova na moru. To su: Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom – plivaricom srdelarom Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom – plivaricom srdelarom u 2014. godini