POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA I ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Poštovani, Obavještavam Vas da se jesenski rok za polaganje majstorskog ispita održava od 3. studenog do 12. prosinca 2014. godine. Krajnji rok za prijavu ispita je 19. rujan. Ispitu mogu pristupiti: . osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, . osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, te . osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Također Vas obavještavam da će sljedeći rok za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti biti održan polovicom listopada, te je krajnji rok za prijavu 21. rujan. Preostali rok biti će održan u prosincu. Sve detaljnije informacije se mogu dobiti na web stranici Komore: www.du-hok.net , u komorskom uredu, Široka 4/II, telefon 323-550, 323-560, e-mail: obrazovanje-du@hok.hr . S poštovanjem,