Pravilnik o sufinanciranju alata i strojeva za ribare-objava

Poštovani, Ovim vas putem obavještavamo da je u Narodnim novinama br. 94/2014 od 31. srpnja 2014. godine objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ( u prilogu) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za potporu je 30. rujan 2014. godine, dok će potrebni obrasci biti objavljeni i mogu se skinuti sa stranica Uprave ribarstva. www.mps.hr/ribarstvo. NN-94_2014-Pravilnik-sufinanciranje-troškova-kupnje-ribolovnih-alata-2014-07-31.doc