Potpore u ribarstvu – informacija

Predmet: Potpore i poticaji u ribarstvu – informacija, dostavlja se Poštovani, obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo tri pravilnika koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modela – sufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje. Ovi modeli provodit će se sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (“Narodne novine” Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013), zaključno do 30. lipnja 2016. godine. Važno je istaknuti da se prihvatljivim troškom smatra trošak realiziran nakon 1.1.2014. godine te svi računi/otpremnice/deklaracije moraju biti od navedenog datuma kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore. Navedeni modeli provodit će se u kvartalnim vremenskim razdobljima obradom od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Iznimno je dostava zahtjeva za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine (siječanj – ožujak) produžena, te traje do 20. svibnja, odnosno za tržišnu kompenzaciju do 30. svibnja. Pravilnicima je također detaljno propisan inspekcijski nadzor te mogućnost povrata isplaćene potpore. Kod sva tri modela korisnici u zahtjevima potpisuju izjavu da su suglasni s objavom podatka o isplaćenoj potpori što će doprinijeti transparentnosti i boljoj informiranosti svih zainteresiranih. Financiranje kroz ova tri modela provoditi će se od 1. siječnja 2014. godine, uz kvartalne obračune. Iznimno za I. kvartal ove godine korisnici zahtjeve mogu podnositi do 20. svibnja. Sve detaljne informacije, novi obrasci, te adrese na koje se podnose zahtjevi dostupni su na web stranici Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo. Važno je napomenuti da se i u slučaju provedbe modela poticanja proizvodnje zahtjevi dostavljaju isključivo Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, a ne kao do sada u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu Tržišna kompenzacija Model poticanja proizvodnje Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirati Upravu ribarstva: mirta.novak@mps.hr> mirta.novak@mps.hr; tel.: 01/6443-172 ivana.furac@mps.hr> ivana.furac@mps.hr; tel: 01/6443-170 stjepan.merlle@mps.hr> stjepan.merlle@mps.hr; tel: 01/6443-173 http://mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=538 Hrvatska obrtnička komora Odjel za organizaciju rada cehova 10000 Zagreb, Ilica 49 U prilogu: – Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom – (NN, 55/14.) __________ ESET NOD32 Antivirus informacija, verzija baze podataka virusnih potpisa 9768 (20140507) __________ poruka je provjerena programom ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.com.hr