Doprinos za zdravstveno osiguranjepo stopi od 15 %

U Narodnim novinama broj 41/2014 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, prema kojem se, u svrhu osiguranja stabilnosti Državnog proračuna RH, kao jedna od mjera, uvodi povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%. Stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje od 15% primjenjuje se pri utvrđivanju obveze doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014. To znači da će se 15% doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati u svibnju za dohodak od nesamostalnog rada zarađen u travnju pri obračunu plaće za travanj, kao i pri obračunu obveznih doprinosa obrtnika za travanj 2014.