Novi ispitni rok “Upravitelj prijevoza”

Poštovani, Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza” održati u subotu, 5. travnja 2014.g. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 21. ožujka 2014.g. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. Molim Vas da svim zainteresiranim kandidatima, koji se za prijavu ispita obrate u vaše Udruženje ili Područnu komoru omogućite preuzimanje dokumentacije koju Vam dostavljam u prilogu. U prilogu Vam šaljem prijavnicu, uputu za prijavu ispita i često postavljena pitanja Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se: . Katalog pitanja izdanje prosinac 2013. . Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013 Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a ( http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz). Katalog pitanja i odgovora moguće je naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora” će biti poslan na adresu poštom). 01_Uputa_za_prijavu_ispita.pdf 02_Prijavnica.doc 03_Cesto postavljena pitanja.pdf