Predstavljanje programa ” Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu “

Dana 10. Ožujka 2014. godine u dvorani Centra za kulturu Korčula u Korčulu sa početkom u 11,00 sati se održava predstavljanje programa bespovratnih poticaja iz ” Poduzetničkog impulsa za 2014. Godinu “. Programe će predstaviti tim Ministarstva poduzetništva i obrta u suradnji sa Centrom za poduzetništvo DNŽ . Poziv program Poduzetnicki impuls-3.docx