Doprinos za zapošljavanje

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Narodne novine 153/13 uvedena je nova kategorija osiguranika za slučaj nezaposlenosti i to osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (među ostalima obrtnici i trgovci pojedinci, osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje a nisu umirovljenici, poljoprivrednici koji plaćaju porez na dohodak, vlasnici OPG-a) upisane u odgovarajući registar i po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima o mirovinskom osiguranju Doprinos za zapošljavanje.pdf